Energiavtal

Energiavtal är de avtal du har för elhandel, gashandel och fjärrvärme. För gas och el har du dessutom ett separat nätavtal, som i princip inte är förhandlingsbart.

Har dufrågor om energipriser, avtal, nätabonnemang och liknande inom el och gas rekommenderas i första handKonsumenternas energimarknadsbyråsom ger tips ochråd via telefon och sin hemsida.Det är bland annat energimarknadsinspektionen och konsumentverket som står bakom rådgivningen, och även den är alltså gratis och opartisk, men specialiserad på just frågor som rör energimarknaden (särskilt el, fjärrvärme, gas).Se kontaktuppgifter och länk längre ner på sidan.

Energimarknadsbyrån ger:

  • Information om priser och avtal.Hjälpangåendebyte av el- eller gashandlare, avtalsformer, avtalsvillkor.
  • Vägledning om hur du går vidare om du inte kommer överens med företaget, eller om du känner dig osäker på om du fått ett korrekt besked. Upplysning om vilka lagar och andra regler som finns, samt hur de normalt tillämpas.
  • Förklaringar av begrepp som förekommer och används i avtalsvillkor, på din faktura eller i företagens marknadsföring.

Elvatal

För att jämföra olika elavtal, använd Elpriskollen, också den opartisk. Observera att priserna som anges där är jämförpriser, det vill säga att de inkluderar även eventuella fasta avgifter och liknande, så du ska inte jämföra rakt av med det som i din egen faktura heter något i stil med "elpris".

Elpriskollen

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, Anders Nylander, Sara Östberg och Jörgen Andersson
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
Telefon direkt Sara: 046-359 89 40
Telefon direkt Jörgen:
046-359 37 79
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se