Djur som du behöver tillstånd för

För att det inte ska uppstå problem för närboende måste du ha tillstånd av miljönämnden för att hålla vissa typer av djur i tätort.

Följande djur kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Tillståndet kostar 2200 kronor.

Bestämmelser om detta finner du i de lokala miljöföreskrifterna. De lokala miljöföreskrifterna ärfastställda av kommunfullmäktige för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala miljöföreskrifter

Det finns även särskilda bestämmelser för lagring och spridning av gödsel inom tätort.

Gödselhantering

Relaterad information

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se