Bygga mindre friliggande byggnad (komplementbyggnad)

Om du ska bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad behöver du söka bygglov eller lämna in en anmälan innan du påbörjar arbetet. I guiden kan du läsa hur du gör och vilka handlingar du behöver ta fram.

Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement, tillägg, till en huvudbyggnad. Det kan vara till exempel en gäststuga eller ett förråd. I vissa fall kan din komplementbyggnad vara bygglovsbefriad men då krävs en anmälan och startbesked innan du påbörjar dina åtgärder. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov eller göra din anmälan och vilka handlingar du behöver.

Garage, carport, förråd

Friggebod, Attefallshus

Guide - Bygga komplementbyggnad
4. Gör din ansökan
3. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser