Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men under sommartid kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu bli längre, upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Under sommaren har bygglovsavdelningen telefontid vardagar kl 10-11.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. Men i vissa fall räcker det med en anmälan och startbesked.

Utan bygglov får du högst bygga två takkupor. De är bygglovsbefriade om din villla eller parhus inte har någon takkupa sedan tidigare och om de inte påverkar den bärande konstruktionen. Takkupor får högst ta upp halva takfallet. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till utan bygglov. 

Om en takkupa påverkar den bärande konstruktionen behöver du alltid bygglov. Även om din takkupa är bygglovsbefriad behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du får påbörja dina åtgärder. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns vissa undantag från kravet på anmälan för takkupor. Kontakta en byggnadsinspektör om du har frågor kring detta.

Tänk på att det alltid krävs bygglov om byggnaden eller platsen utpekad som särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

Om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.

Ansök om lov / gör en anmälan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-11:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se