Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälan vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Solceller, solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en villa eller radhus som ligger inom ett detaljplanerat område däremot kan det krävas en anmälan. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Men ska du sätta upp solceller på ett flerbostadshus inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov.

Utanför detaljplanerat område krävs det oftast inget bygglov. Undantaget är om det är reglerat i områdesbestämmelserna. 

Tänk på att om solcellerna medför en ökad last så att en förstärkning av takkonstruktionen krävs, är själva ändringen av den bärande konstruktion en anmälningspliktig åtgärd. Det är ansvarig konstruktör som avgör om monteringen av solcellerna kräver anmälningspliktig förstärkning.

Det krävs också bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs i områden med riksintresse. På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms det ofta vara olämpligt att montera solceller. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare.
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut. Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Ansök om lov

När du ansöker om lov får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för solfångare och solceller
5. Gör din ansökan
4. Sammanfattning
3. Ansökan och handläggning
2. Bilagor
1. Start

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/solceller

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se