Ritningar och andra handlingar

Vid bygglov eller anmälan kan du behöva bifoga olika kompletterande ritningar och handlingar till din lovansökan eller anmälan.