Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du planerar att bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

När behövs bygglov, marklov eller anmälan?

För att bygga en pool kan du behöva söka bygglov. Men beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan det som finns runt poolen anses vara något som kräver bygglov, exempelvis en mur, ett plank eller en avskärmning.

  • Inget bygglov, marklov eller anmälan behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 30 cm, om inte detaljplanens bestämmelser säger annat.
  • Pool med användbart utrymme under poolen kräver bygglov.
  • Demonterbar pool som bara står över sommaren kräver inget bygglov.
  • Marklov behövs om du schaktar ur eller fyller upp marken runt poolen mer än 30 cm.
  • Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov.
  • Om du vill sätta upp mur eller plank vid eller i närhet av poolen krävs det bygglov för dessa om fastigheten ligger inom detaljplanerat området.
  • Ett poolhus kräver bygglov om det inte uppförs som en friggebod eller attefallshus.

Övriga regler kring pool

Nedgrävd pool räknas inte som byggnad och kan därför placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, och kan placeras nära tomtgräns. 
Kontakta stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Om en åtgärd som kräver lov utförs utan lov ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Skydd vid bassäng och likande anläggningar

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Boverkets webbplats

Ordningslagen

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Mer information om strandskydd.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se