Staket, plank och mur

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Staket och stängsel

Detkrävs inte bygglov för att sätta upp staket om det är genomsiktligt till minst 50% och mellanrummen är jämnt fördelade. Om det är tätare, eller om brädorna är djupare än vad dom är breda, räknas det som plank. Det finns ingen bestämmelse som reglerar höjden på ett staket, men tänk på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten.

Plank och mur

Ett plank eller en mur är en konstruktion med en avskärmande funktion, avsedd för att till exempel hindra insyn eller att minska ljudnivån i en bullerutsatt miljö.Om du har ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett hus på tomten genom att sätta upp ett plank eller bygga en mur som är maximalt 1,8 meter hög. Planket eller muren får inte ligga närmre tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannen ger sitt godkännande kan dock avståndet minskas. Be i sådant fall grannen om ett skriftligt godkännande, helst på en ritning som visar dina byggplaner, som du sedan sparar för egen del.Plank eller mur får inte utan bygglov uppföras närmre gata eller park än 4,5 meter.

Alla övriga plank eller murar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Spalje

Spaljé är en lätt och luftig konstruktion i huvudsak för växtlighet.Spaljé kräver inte bygglov oavsett höjd.

Kantstöd och stödmur

Ett kantstöd eller en stödmurär oftast avsett som stöd för markmassor. Stödmurar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och glöm inte att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Din bygglovsansökan

Utöver bygglovsblanketten behöver du skicka in följande ritningar i två kopior till Stadsbyggnadskontoret:

  • Situationsplan – Redovisa markens huvudsakliga användning. Rita in plank eller mur och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser. Skala 1:400.
  • Arkitektritningar Planer, fasader och sektion i skala 1:100.

Exempelritning på mur

Exempelritning på plank

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök påKommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se