Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälan vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Marklov och trädfällning

Om du vill ändra marknivån mer än 30 centimeter – uppåt eller nedåt – måste du söka marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Kom ihåg att du behöver ha både marklov och startbesked innan du påbörjar arbetet. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

Tänk på att det ibland kan bli större påverkan på omgivningen än vad du tänkte dig när du förändrar marknivån. Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för marklov.

Om marklov på Boverkets webbplats

Handlingar till din bygglovsansökan

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in nya markhöjder och hur dem förhåller sig till gamla. Vid trädfällning ska träder vara utritat.  
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Vid trädfällning, bifoga nytaget fotografi på trädet.

Gör din ansökan eller anmälan

som Privatperson

som företag

Följ en guide för hur du ansöker för din åtgärd.

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se