Kolonistuga

Oftast behöver du söka bygglov när du ska förändra eller bygga en kolonistuga. Det är platsens detaljplan och koloniområdets områdesbestämmelser som avgör om det krävs bygglov eller inte.

Om du inte behöver söka bygglov krävs det att du gör en anmälan. Precis som bygglov gör du din anmälan innan du påbörjat byggnads- eller markarbeten. Kom ihåg att du alltid måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar dina åtgärder.

Andra byggnader eller anläggningar på din kolonilott kan även kräva bygglov. Om du vill riva en befintlig kolonistuga kan du behöva söka rivningslov.

Information om bestämmelser på kommunens olika koloniområden.

För att få veta vad som gäller i just ditt ärende är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.

Din bygglovsansökan eller anmälan

Utöver din ansökan eller anmälan behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret. 

  • Fasadritningar – skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Planritning –  skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Sektionsritning – skala 1:100  som visar en genomskärning av byggnaden från sidan.
  • Situationsplan - Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser. Skala 1:400. Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Kontrollplan Mer information om kontrollplan.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se