Garage, carport, förråd

En carport, ett garage eller ett förråd är en komplementbyggnad, en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den. Komplementbyggnader kräver bygglov men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) bygga en komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen,om intedin granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Mer information om reglerna kring tillbyggnad av en- och två bostadshus

Mer information om reglerna kring friggebod och attefallshus.

Mer information om gällande detaljplaner.

Din bygglovsansökan

Utöver bygglovsblanketten behöver du skicka in följande handlingar till stadsbyggnadskontoret:

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
    Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Kontrollplan.
    Mer information om kontrollplan.
  • Du kan behöva en kontrollansvarig.

Exempelritning för garage, carport och förråd

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, tillexempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets webbplats. Det krävs också dispens enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuelldetaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Mer information om strandskydd

Boverkets webbplats

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se