Fasad och tak

Inom områden som har en detaljplan behöver du oftast bygglov om du ska byta tak, ändra husets färg eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende.

Om förändringen inte påtagligt ändrar villans/radhusets (en- och tvåbostadshus) eller områdets karaktär är åtgärderna oftast bygglovsbefirade, under förutsättning att det inte regleras i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område eller ett område utan områdesbestämmelser behöver du inte söka bygglov för att måla om din byggnad, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.

Förängringar på ett flerbostadshus fasader och tak som vetter mot en kringbyggd gård är bygglovsbefriat. Under förutsättingen att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser kräver bygglov eller anmälan.

Kommunens gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
Bygglovsguide för att måla om eller byta material för tak och fasad.

Din bygglovsansökan eller anmälan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska din ansökan innehålla:

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fasad

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se