Fasad och tak

Inom områden som har en detaljplan kan du behöva bygglov om du ska byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende påverkas på ett annat sätt.

Om förändringen inte påtagligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, behöver du dockinte bygglov för en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) med tillhörande carportar, garage och liknande, under förutsättning att detta inte regleras i detaljplanen.

På andra byggnaders fasader eller tak som vetter in mot en gård, behövs det inte heller bygglov för att ändra färg, fasadbeklädnad eller täckningsmaterial. Förutsättningen är också att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser kan kräva anmälan.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning hjälper dig att bedöma om den planerade ändringen kräver bygglov.

Din bygglovsansökan eller anmälan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska din ansökan innehålla:

  • Ett eller flera fotografier på din byggnad som visar de delar du planerar att ändra
  • Kontrollplan.Mer information om kontrollplan.
  • Övriga handlingar – Om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fasad

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se