Vedeldning

Genom att elda på rätt sätt minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.

Eldning med ved i kamin, spis och ugn är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan, men det går att ändra på genom att elda på rätt sätt.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida om vedeldning.

Naturvårdverket - vedeldning

Bra eldningsråd finns i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets broschyr ”Tänd i toppen”.

Tänd i toppen

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se