Aktuella bostadstomter

Här redovisar vi lediga tomter för privatbostäder, så kallade fribyggartomter. Vi skickar information om lediga tomter till alla som är registrerade i vår tomtkö och det är enbart de som står i kön som kan anmäla intresse för att köpa en aktuell fribyggartomt.

Veberöd, Sökhunden 1

Lunds kommun säljer en fribyggartomt om 756 kvadratmeter för villa på Idalafältet i Veberöd. All information finns i mappen under "Relaterad information" på denna sida. Med start den 3 september 2019 skickas information om tomten till alla registrerade i Lunds kommuns tomtkö, som därefter och fram till den 23 september kan anmäla intresse för tomten.

Södra Sandby

De återstående fyra fribyggartomterna kan fördelas när den nya kraftledningen tagits i bruk, vilket enligt nuvarande tidplan sker under 2021.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/aktuellaprojekt

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se