Tomtkö för privata bostäder

Du som vill bygga en privatbostad i Lunds kommun kan registrera dig i kommunens kö för fribyggartomter. Här berättar vi hur kön fungerar.

Hur fungerar tomtkön?

När vi släpper nya tomter får alla som står i tomtkön ett erbjudande om att anmäla intresse för de aktuella tomterna. Erbjudandet skickas ut via e-post. Bland dem som anmäler intresse fördelas tomterna efter anmälningsdatum till tomtkön.

Tomtkön är elektronisk och du kan se din köplats genom att logga in på Min sida. Där kan du även uppdatera din e-postadress och telefonnummer under rubriken "Mina uppgifter". 

Vad får man bygga? Vilka regler gäller?

Fribyggartomter är avsedda för eget boende och för permanent bruk. Alla regler står att läsa i dokumentet ”Regler för fribyggartomter i Lunds kommun” (via länk nedan).

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Med hjälp av Bank-ID/e-legitimation loggar du in på kommunens e-tjänst (via länk nedan) och registrerar dig i några få steg. Du behöver uppge personnummer, e-postadress och telefonnummer. Din folkbokföringsadress registreras automatiskt.

Vad kostar det att stå i kö?

Årsavgiften är 400 kr/kalenderår. Fakturering sker efter registrering och kötid räknas från den dag din anmälan kommit in.

När och hur betalar jag?

Inom två månader efter att du registrerat dig får du en faktura med vanlig post. Därefter får du årligen en ny faktura. Om du inte betalar den får du en påminnelse. Om även den förfaller kommer du att strykas ur tomtkön.

OBS! Påminnelsefakturan har en standardtext om att fakturor som förfallit går vidare till inkasso – det gäller INTE i detta fall och du kan helt bortse från den informationen.

När blir man borttagen från tomtkön?

Om du inte betalar den årliga fakturan får du en påminnelsefaktura. Om inte heller den betalas plockar vi bort dig från tomtkön.

Vem kan ställa sig i tomtkön?

Den som är minst 18 år. Du behöver inte vara folkbokförd i Lunds kommun. Alla regler står att läsa i dokumentet ”Regler för fribyggartomter i Lunds kommun” (via länk nedan).

Hur lång kötid behövs för att få köpa en tomt?

Det går inte att ge ett generellt svar på hur lång kötid som behövs för att få möjlighet att köpa en tomt. Kötiden beror dels på antalet tillgängliga tomter, vilket varierar från år till år, dels på intresset för de tillgängliga tomterna. Generellt kan sägas att intresset för tomter i Lunds tätort är mycket större än tomter i kommunens övriga tätorter.

Står jag redan i tomtkön?

Är du osäker om du redan har registrerat dig kan du kontrollera det genom att logga in på Min sida på Lunds kommuns självservice (som hanterar många fler ärenden än tomtkön). Under fliken ”Köplatser och bokningar” ser du om du redan är registrerad i tomtkön.

Om du väljer ”Tomtkö, anmälan” men redan är registrerad kommer du att skapa ytterligare en köplats åt dig.

Hur lämnar jag tomtkön?

Om du inte vill stå kvar i kön kan du antingen meddela oss direkt (se uppgifter nedan) eller bortse från den årliga fakturan/påminnelsefakturan. Du kan även bortse från påminnelsefakturans nya standardtext om att kravet går vidare till inkasso – det gäller inte i detta fall.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det, till exempel husleverantörer och banker.

Har du andra frågor?

Om du saknar Bank-ID eller behöver hjälp med din anmälan kan du kontakta Hasiba Borovac på tekniska förvaltningen.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tomtko

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se