Tillgänglighetsrådgivning

I Lunds kommun finns en tillgänglighetsrådgivare som jobbar för att tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder ständigt ska förbättras i byggnader och utemiljöer.

Tillgänglighetsrådgivarens viktigaste uppgifter i kommunen är att:

  • bistå med kunskap i tillgänglighetsfrågor i plan- och byggärenden
  • vara en resurs för kommunens förvaltningar i tillgänglighetsfrågor, ge råd angående publika lokaler och allmänna platser och delta vid utformningen av stadens offentliga miljö, det vill säga gator och torg.
  • Handlägga inkomna anmälningar om enkelt avhjälpta hinder

Du är alltid välkommen att kontakta vår rådgivare för att diskutera både specifika projekt och principiella frågor.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret: Lilian Müller
Postadress:Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon:046-359 63 73
E-post:lilian.muller@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se