Tillgänglighetsrådgivning

Den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder ska ständigt förbättras. Det är tillgänglighetsrådgivarens uppdrag.

Tillgänglighetsrådgivarens viktigaste uppgifter i kommunen är att:

  • medverka i plandiskussioner på alla nivåer
  • vara en resurs för gatukontoret i utformningsfrågor
  • bistå Lundafastigheter med råd angående offentliga byggnader
  • bistå mark- och exploateringskontoret med råd
  • delta vid utformningen av stadens offentliga miljö, det vill säga gator och torg. 

I planering används begreppet tillgänglighet ofta i betydelsen trafiktillgänglighet. Kollektivtrafik och angöringsmöjligheter ska planeras så att de blir tillgängliga och användbara för alla.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Tillgänglighetsrådgivning

Jan Erik Johansson, tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-35 63 73
E-post: jan-erik.johansson@lund.se