Tillgänglighetsguide

I tillgänglighetsguiden hittar du information om hur tillgängligheten ser ut på olika offentliga platser, till exempel på restauranger, idrottsanläggningar och i kulturlokaler.

Med guiden kan du:

  • Söka information utifrån dina egna kriterier för tillgänglighet
  • Komplettera guiden med information om nya besöksmål.
  • Komplettera med ytterligare information om besöksmål som redan finns med i guiden.
  • Ändra felaktiga uppgifter
  • Rapportera via e-post till administratören om du inte själv vill knappa in uppgifterna

Tillgänglighetsguiden är under uppbyggnad.

Länk till Tillgänglighetsguiden på egen webbplats

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tillganglighetsguide

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Tillgänglighetsrådgivning

Tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret: Christin Jönsson
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 63 73
E-post: christin.jonsson@lund.se