Victoriastadion

Viktoriastadions tennis-, squash- och badmintonlokaler samt installationer med tillhörande teknikutrymmen har renoverats och byggts ut.

I renoveringen av tennis-, squash- och badmintonlokalerna ingick

  • Byte av elinstallationen inklusive belysningsarmaturer
  • Uppgradering av ventilationssystemet till dagens krav
  • Renovering av befintligt fläktrum på tak samt bygge av nytt fläktrum på marknivå
  • På taken på har installerats en solcellsinstallation på 210 kW, toppeffekt
  • Parallellt sker en omfattande energieffektviseringsåtgärd av den befintliga ventilationen i delen handbollsarena

Färdigställt: första september 2016

Kostnad:25 miljoner kronor

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a
Telefon felanmälan: 046-359 51 08
Telefontid felanmälan: vardagar klockan 8-11 och klockan 13-15

Telefon akuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

BesöksadressKristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg: Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet. 

Med bil: Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vid Västra StationstorgetSpolegatan eller på intilliggande gator. 

Leveransadress: Bruksgatan 14