Stadshallen ska bli motorn i utvecklingen av Lunds stadskärna

Lunds kommun välkomnar nu privata intressenter att vara med och driva utvecklingen av Stadshallen.

I syfte att finna lösningar för den framtida driften av Lunds stadshall genomför Lunds kommun en request for information (RFI) till och med den 31 januari 2018. Med en RFI vill Lunds kommun konkret få mer kunskap och få kontakt med långsiktigt intresserade som operatörer. Lunds kommun inbjuder därför potentiella aktörer att inkomma med synpunkter och svar på denna RFI och dess bilagor. RFI:n kommer att utgöra underlag för fortsatta beslut om drift och eventuell upphandling av tjänstekoncession för Lunds stadshall.

Projektprogram Stadshallen 171213, omslag.

Hämta underlag i TendSign
(obs! gäller inte längre)
RFI annonseras i VISMA Commerce AB:s annonsdatabas Opic via upphandlingssystemet Tendsign. Underlaget tillhandahålls digitalt utan kostnad. Det är intresserade privata aktörer som själva ansvarar för att hämta underlaget. Registrering i TendSign krävs, och är kostnadsfri, för att få del av underlaget.

Kort om bakgrund
Kvarteret med Stadshallen och Rådhuset var efter många års planering färdigt år 1968 och har sedan dess varit en viktig del av Lund. Nu finns behov av upprustning och Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober 2016 att tillsätta en utredning om Stadshallens utveckling och framtida roll. Visionsarbete, medborgardialog och olika utredningar ledde därefter till beslut i Kommunstyrelsen 2017 om att utveckla kvarteret mer.

Välkommen på visning!

Visning av lokalerna kommer att ske den 12, 19 och 26 januari 2018 klockan 10-12. Samling i entrén. Anmälan senast dagen före till Håkan Samuelsson hakan.samuelsson@lund.se.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se