Stadshallen

Till Stadshallen har generationer av Lundabor kommit för att skratta, applådera, argumentera, antingen som besökare eller genom att själv ta plats i rampljuset. Denna mix vill bevaras och förädlas nu när Stadshallen ska renoveras.

StadshallenStadshallen uppfördes i slutet av 1960-talet och ritades av den välkände arkitekten Klas Anshelm.

Stadshallen ska renoveras

Vi tänker oss Stadshallen som en naturlig samlingspunkt, öppen princip dygnet runt, veckans alla dagar. En lokal som kan anpassas efter behov, där serveringar, politiska möten och kulturevenemang drar publik till varandra. En lokal där där mångfalden tilltalar alla åldrar och intressen och som lockar till sig både Lundabor och tillfälliga besökare.Under hösten 2018-tidig vår 2019 genomförs upphandlig av gestaltning (arkitekt), byggentreprenad och operatör för driften av Stadshallen.

En bild över en tidslinje för renoveringen av stadshallen

Som grund för dessa upphandlingar finns ett nytt projektprogram, som du hittar nedtill på denna sida. 

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se