Varför behöver Stadshallen renoveras?

Kommunstyrelsen gav i maj 2017 klartecken till att ge Stadshallen ett ansiktslyft och lyfta fram byggnadens potential inom det så kallade Centrumlyftet. Slutligt beslut fattades av kommunfullmäktige i augusti 2018 och under hösten 2019 påbörjas arbetet.

Färgpyntad entré till Lunds stadshall

Varför behöver Stadshallen renoveras?

Stadshallen byggdes 1967 och börjar bli sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. I samband med en inventering av dess skick väcktes förslag om att utnyttja Stadshallens strategiska läge och stärka kvarteret som samlingspunkt för Lundaborna inom det så kallade Centrumlyftet. Detta arbete ledde i sin tur fram till tre olika förslag, varav kommunstyrelsen valde att gå vidare med förslaget Från finrum till vardagsrum.

Blir det stora förändringar?

Med renoveringen får byggnaden bättre möjligheter att utnyttja lokalerna för exempelvis:
* Restaurang/café
* Uthyrningsverksamhet för kultursektorn, exempelvis musik, humor, dans och utställningar.
* Politiska aktiviteter
* Mötes- och konferensverksamhet
* Konferensdel med lounge och så kallade work spaces.

Vad händer med de verksamheter som finns i kvarteret i dag?

Renoveringen innebär att verksamheter som kommunfullmäktige och Kulturskolans aktiviteter kommer att få flytta till tillfälliga lokaler under byggtiden. Eventuellt kommer någon butik att beröras av den nya inriktningen. Biljettbyrån och Turistbyrån flyttar i januari 2018 till nya lokaler vid Lund C.

Vad kommer renoveringen att kosta?

Kommunfullmäktige har godkänt en budget på drygt 160 miljoner kronor för att förverkliga konceptetFrån finrum till vardagsrumkronor, men kan komma att justeras efter genomför arkitekttävling.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se