Hur fattades besluten om Stadshallen?

I diskussionerna om Stadshallen har det handlat mycket om koncept och målbild. Men vad innebär det? Och hur kom besluten till?

Efter flera års planering och diskussioner landade i maj 2017 ett förslag med tre ambitionsnivåer - koncept - på kommunstyrelsens bord. Av dessa tre valde man att Lunds kommun skulle gå vidare med alternativ 2, kallat Från finrum till vardagsrum.

Ett halvår senare fastställdes även målbilden för Stadshallens framtida inriktning och roll, sammanfattad i meningen Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt. Dessa har sedan utgjort grunden i det projektpogram som i sin tur angav förutsättningarna för upphandling av entreprenad, arkitekt/gestaltning och operatör. 

I dokumenten nedan kan du läsa mer om besluten och det beslutsunderlag ("tjänsteskrivelser") som togs fram till respektive möte. Där hittar du även investeringsbelutet från augusti 2018 när kommunfullmäktige fattade beslut om hur mycket projektet får kosta.

 

Stadshallen arkitekttävling

Idéskiss av hur den framtida Stadshallen skulle kunna se ut (White Arkitekter). Om drygt två år är du välkommen in och se hur det blev!

Faktaansvarig: Thobias Ligneman

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se