Altitude Meetings vinner uppdraget att driva Stadshallen

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

- Vi ser fram emot att detta koncept kommer att ge en levande Stadshall som bidrar till den centrumutveckling som Lund behöver, säger Börje Hed (FNL), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Målbilden för projektet slår fast att ”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt”. Tanken är att operatören, med sitt kunnande och kontaktnät, får en nyckelroll i detta arbete:

- Vår ambition att kunna erbjuda lundaborna kulturupplevelser och att bidra med egna initiativ för att skapa en levande, modern mötesplats blir konstruktivt och mer effektivt med en professionell operatör, säger kulturchef Annika Eklund.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få lov att vara med och skapa innehåll i den nya Stadshallen, säger Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings.

– Vi har väldigt många idéer, men viktigast för oss är att få en Stadshall som är öppen, levande, full av kultur och som är till för alla Lundabor. Vi tror starkt på kombinationen av fördjupande samtal, kunskapsspridning och humor.

I och med denna upphandling är nu alla pusselbitar på plats:

Arkitekt/gestaltning: White Arkitekter
Byggentreprenad: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Samverkansbyggledare: Prolog
Operatör: Altitude Meetings (förutsatt att dagens tilldelning vinner laga kraft)

Förberedande arbeten pågår sedan en tid med målbild att kunna återinviga Stadshallen, preliminärt runt årsskiftet 2021/22.

 

Faktaansvarig: Thobias Ligneman

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Bryggaregatan 23, Lund

Felanmälan:
Lunds kommuns verksamheter felanmäler i första hand via formulär på Inloggad.

Du når Lundafastigheters kundtjänst vardagar 07.00-16.00 på telefon 046-359 4040.

Kvällar och helger svarar Larmcentralen på samma nummer. Observera: ring endast om ditt ärende är akut och kan innebära fara för liv eller egendom!

 

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se