Stadsbiblioteket

Renovering och fönsterbyte på Stadsbiblioteket i Lund.Cirka 400 specialfönster ska bytas + ett antal källarfönster.
Uppdraget utförs av BYGGOM, med byggledare från Tyréns.

Budget: 14, 4 miljoner kr.

Vill du få information om renoveringen och fönsterbytet?

Anmäl dig gärna till vår information via e-post, kontakta serviceforvaltningen@lund.se.

Skriv STADSBIBLIOTEKET i ämnesraden. Denna information skickas endast vid särskilda händelser och med ojämna mellanrum.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg:Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet.

Med bil:Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vidVästra Stationstorget,Spolegataneller på intilliggande gator.

Leveransadress:Bruksgatan 14