Här bygger Lunds kommun just nu

Lundafastigheter på serviceförvaltningen förvaltar förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler men projekterar och bygger också nytt utifrån kommunens behov. En annan viktig uppgift är anskaffning och förvaltning av särskilda boenden för social- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Här informerar vi om de projekt som vi bedömer har ett allmänintresse. När vi är klara med renovering eller nybyggnation tas byggnaden i bruk av verksamheten. Då finns också informationen på annan plats!

Vi har valt att ange ytorna i BRA, som utläses "bruksarea" eftersom det är en ofta använd standard i dessa sammanhang.

 Felanmälan

Vardagar Telefontid vardagar  kl. 8-11 och 13-15. 046 - 359 51 08
Kvällar och helger För akuta fel som vattenskador, ring Larmcentralen. 046-359 40 40.
Felanmälan för våra hyresgäster - klicka här

Faktaansvarig: Serviceförvaltningen

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Hitta till Kristallen

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 (klicka för karta)

Med buss eller tåg:Kristallen ligger precis vid centralstationen, på den västra sidan av spåren. Passerar över spåren gör du bäst via bron i norra änden av spårområdet.

Med bil:Utanför Kristallens entré finns tre parkeringsplatser som kräver handikapptillstånd. Övriga bilister hänvisas till parkeringsplatser vidVästra Stationstorget,Spolegataneller på intilliggande gator.

Leveransadress:Bruksgatan 14