Aktuella fribyggartomter

Här redovisar vi aktuella projekt med fribyggartomter för privatbostäder. Vi skickar information om lediga tomter till alla som är registrerade i vår tomtkö och det är enbart de som står i kön som kan anmäla intresse för att köpa en fribyggartomt.

Södra Sandby

De återstående fyra fribyggartomterna kan fördelas när den nya kraftledningen tagits i bruk, vilket enligt nuvarande tidplan sker under 2021.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/aktuellaprojekt

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se