Lediga tomter, tomtkö

Lunds kommuns tekniska förvaltning förmedlar och säljer fribyggartomter för privata bostäder. All förmedling görs via en webbaserad tomtkö. Just nu byter vi system för vår tomtkö. Den nya e-tjänsten öppnar 31 mars. Observera att reglerna för fördelning av fribyggartomter har ändrats januari 2017, se dokument nedan.

Vi byter system till vår tomtkö för fribyggartomter. Den ny e-tjänsten öppnar 27 mars 2017. Du som redan står i kö behåller din plats. Om du har frågor eller behöver ändra kontaktuppgifter, kontakta Hasiba Borovac på tekniska förvaltningens mark- och exploateringskontor:

Tel: 046 – 359 50 85
E-post: tomtko@lund.se

Genom att anmäla dig till Lunds kommuns tomtkö godkänner du de regler som gäller, se dokument längre ner. Enligt de nya reglerna är anmälan till tomtkön individuell och medsökande är inte tillåtet. Medsökande som anmälts före 2017 finns kvar i tomtkön. Kontakta mark-och exploateringskontoret om du har frågor om medsökandes köplats vid skilsmässa eller isärflyttning. Reglerna anger också att den som har fått en tomt inte kan ställa sig i kö igen förrän efter tre år.

Erbjudande om lediga tomter skickas ut via e-post. Du ansvarar själv för att kontaktuppgifter i tomtkön är aktuella.

Anmälan från och med 31 mars

- med e-legitimation

Anmälan till den nya tomtkön görs med e-legitimation/BankID och din folkbokföringsadress hämtas automatiskt från Skatteverkets register. Du ansvarar själv för att registrera rätt e-postadress och telefonnummer.

- utan e-legitimation

Om du saknar e-legitimation kan du få hjälp av tekniska förvaltningens mark- och exploateringskontor för att anmäla dig till tomtkön: Tel: 046 – 359 50 85 eller e-post: tomtko@lund.se 

Uppdatera uppgifter - Mina sidor

"Mina Sidor" är en funktion som lanseras under våren 2017. Här kan du som ställt dig i kö med e-legitimation logga in för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller se din plats i kön. Tills "Mina Sidor" har öppnat, eller om du saknar e-legitimation, kontakta Lunds kommuns medborgarcenter för att göra ändringar: tel 046 - 359 75 00 eller skicka e-post till medborgarcenter@lund.se

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det, till exempel husleverantörer och banker. 

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tomtko

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046–359 75 00, 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se