Lediga tomter, tomtkö

Lunds kommuns tekniska förvaltning förmedlar och säljer fribyggartomter för privata bostäder. All förmedling görs via en webbaserad tomtkö. Observera att reglerna för fördelning av fribyggartomter har ändrats januari 2017, se dokument nedan.

Du ställer dig i kö med hjälp av Bankid/e-legitimation via en tjänst som du når under rubriken E-tjänster längre ner på sidan. För att ställa dig i kö behöver du uppge personnummer, e-postadress och telefonnummer. Din folkbokföringsadress registreras automatiskt. Årsavgiften är 400 kr. Observera att du inte kan uppdatera dina uppgifter via tjänsten, bara göra ny anmälan till kön.

Om du saknar BankId eller behöver hjälp med din anmälan, kontakta Hasiba Borovac på tekniska förvaltningens mark- och exploateringskontor. Tel: 046 – 359 50 85
E-post: tomtko@lund.se

Genom att anmäla dig till Lunds kommuns tomtkö godkänner du de regler som gäller, se dokument längre ner. Enligt de nya reglerna är anmälan till tomtkön individuell och medsökande är inte tillåtet. Medsökande som anmälts före 2017 finns kvar i tomtkön. Kontakta mark-och exploateringskontoret om du har frågor om medsökandes köplats vid skilsmässa eller isärflyttning. Reglerna anger också att den som har fått en tomt inte kan ställa sig i kö igen förrän efter tre år.

Erbjudande om lediga tomter skickas ut via e-post. Du ansvarar själv för att hålla kontaktuppgifterna aktuella.

Uppdatera uppgifter 

"Mina Sidor" är en kommande funktion för alla kommunens e-tjänster. Mina Sidor lanseras på hemsidan under sommaren 2017. Här kommer du att kunna logga in med e-legitimation för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller se din plats i kön. Tills "Mina Sidor" har öppnat, eller om du saknar e-legitimation, kontakta tekniska förvaltningen för att uppdatera uppgifter: tomtko@lund.se

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det, till exempel husleverantörer och banker. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tomtko

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00, 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se