Adresser och namnsättning

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av Stadsbyggnadskontoret. Till hjälp finns en referensgrupp med kompetens inom bland annat arkitektur, historia, lingvistik och språkvård. Byggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden.

Adressättning

Nya belägenhetsadresser upprättas och beslutas av stadsingenjören på delegation av kommunfullmäktige. En belägenhetsadress består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, adressplats är alltid ett nummer ibland kompletterat av en bokstav. Tillsammans identifierar de en unik plats utan att behöva ange koordinater.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns mer än en bostadslägenhet ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Lägenhetsregistret innehåller också information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

Kontakta oss

Eva Wramner
Telefon: 046-359 54 24
E-post: eva.wramner@lund.se