Temperatur och drag

Hur du upplever temperaturen bestäms av en mängd faktorer såsom lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel.

Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på +20 till +23 grader som behaglig.

Låga inomhustemperaturer kan orsaka eller förvärra hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar. Höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Drag kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.Temperaturen bör vara minst +20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare. Alternativt +18 grader Celsius med operativ mätning. Temperaturen får inte överstiga +24 grader långvarigt. Det gäller dygnet runt. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan man acceptera temperaturer upp till 26 grader. Äldre personer och personer med vissa sjukdomar kan vara känsligare för variationer i temperaturen vilket man bör ta hänsyn till.

Om du bor i ett flerbostadshus och upplever problem med temperaturen under en längre period, ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöförvaltningen för hjälp och information.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se