Vad byggs i Brunnshög?

Att skapa en attraktiv livsmiljö handlar om att balansera kontraster. I Brunnshög möter stad land, radhuskvarter möter studentlägenheter och permanent boende möter internationella gäster.

Flygfoto över Brunnshög i november 2019.

Foto: Perry Nordeng