Brunnshög i framtiden

Brunnshög ska bli ett svenskt pilotprojekt för hållbar, attraktiv stadsutveckling. Här ska finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser.

Framsida av kv SoltäppanKv. Soltäppan

Fördelat på två kvarter, i anslutning till Brunnshögsgatan, planerar Derome Mark & Bostad för nio radhus i plusenergiteknik. De klimatsmarta radhusen blir 143 kvm stora vardera, har egen trädgård och är genomgående byggda i gedigna och miljöriktiga material – trä med tegel- och putsfasad.

Illustration: Möller Arkitekter.

Anmäl intresse här.

FuturaFutura

I södra Brunnshög planerar Slättö Projektutveckling för Futura. Huset kommer rymma 51 bostadsrättslägenheter med takterasser, balkonger och uteplaster. Fasaderna ska smyckas i sobert kontrasterande ljusa och mörka nyanser och uttrycka variation genom ett smakfullt utnyttjande av gedigna fasadmaterial som slaget tegel, trä och stora glaspartier.

Illustration: C.F. Møller.

Anmäl intresse här.

Xplorion.jpgXplorion

Längs den planerade spårvägsgatan i södra Brunnshög planerar LKF attuppföra Xplorion. Huset, som kommer inrymma 54 hyreslägenheter, har inriktning på hållbarhet och miljö – el produceras exempelvis lokalt genom solceller på de sedumklädda taken.

Illustration: LINK Arkitektur.

Se mer här.

Baksida av Kvarteret SolbjerKv. Solbjer

I södra Brunnshög planerar Solbjer Bostads AB att uppföra åtta energismarta radhus i varierande tegelnyanser. Med bland annat solceller och ultralåg fjärrvärme får varje plusenergihus låga driftskostnader. Precis utanför ytterdörren är varje hus försett med en egen laddstolpe – för att ladda upp elbilen, elmopeden eller elcykeln.

Illustration: Jakobsson Pusterla.

Anmäl intresse här.

Brf MaxaBrf Maxa

Cirka 50 meter från spårvägshållplatsen i Södra Brunnshög planerar Ikano Bostad att bygga Brf Maxa. Huset kommer att utrustas med 100 kvadratsmarta och yteffektiva lägenheter som är mellan 34 och 85 kvadratmeter stora.

Illustration: Panorama Arkitekter.

Anmäl intresse här.

Hammocken.jpgHammocken

Utmed Brunnshögsgatan bygger LFK bostadshuset Hammocken. Byggnaden kommer vara uppdelad i fem trapphus med totalt 118 hyresrätter. I kvarteret planeras också fören förskola med gemensam innergård som även kan användas av hyresgästerna.

Illustration: Plan och byggnadskonst i Lund.

Se mer här.

Visionsbild Sernekes kvarter Brunnshög Brunnshögstorget

Invid Brunnshögstorget planerar Serneke att bygga Lunds högsta hus som blir 35-våningar och över hundra meter högt. Det kommer i huvudsak att inrymma bostäder, men även service och handel.

Illustration: Semrén & Månsson.

Se mer här.

Visionsbild över NavetNavet

I anslutning till Nobelparken, mitt emellan övergången mellan stad och park, planerar Kärnhem att bygga Navet. Huset rymmer flera olika typer av lägenheter tillsammans med verksamheter, co-living och co-workingmiljö vilket skapar annorlunda möten i kvarteret.

Illustration: Architema Architects.

Visionsbild för torget, Brunnshög Handelskvarteret

I anslutning till Brunnshögstorget planerar ICA Fastigheter att uppföra ett multifunktionellt handelskvarter. Utöver en dagligvarubutik med saluhallskänsla kommer det även att finnas bostäder samt utrymme för restauranger och andra servicefunktioner.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

Visionbild_ArkitektradhusBrunnshög.jpg Arkitektradhusen

För att utveckla Brunnshög till en intressant blandstad letar Lunds kommun nya grepp i arbetet med markanvisningar. Ett sätt har varit att låta arkitekter, inte traditionella byggaktörer, tävla om byggrätter. Fyra radhuslängor, sammanlagt 28 radhus, alla med ett eget unikt utseende och uttryck blev resultatet, som nu planeras att uppföras i södra Brunnshög.

Bild: Gestaltningsskiss individuella arkitektradhus.

20140605_Bild_Slutlig_MW_mindre.jpg Kunskapsparken

Väster om Kungsmarkens naturreservat anläggs en helt ny park – Kunskapsparken. Parken, som blir en av kommunens största satsningar sedan Stadsparken anlades, kommer att vara en grön oas med gott om utrymme för naturliv, rekreation och motion, med möjlighet för de boende att driva eget ekologiskt jordbruk.

Illustration: Mandaworks.

Översiktsbild över NobelparkenNobelparken

En slingrande promenadloop som leder löpare, hundägare och flanörer mellan gröna öar och öppna fält. Nobelparken blir en del av naturens skafferi tillsammans med utrymmen för lek och träning. Stadsdelsparken kommer också att fylla en viktig funktion som uppsamlingsplats för dagvatten vid regn.

llustration: Benjamin Walfridzon Eriksson.

flygbild Forskningsanläggningarna

I konkurrens med flera platser i Europa valdes Lund till att stå värd för världens kraftfullaste neutronkanon – ESS. Strax intill har Sverige valt att placera världens starkaste elektronmikroskop, MAX IV. Den sammanlagda investeringen i forskningsinfrastruktur motsvarar summan för en Öresundsbro och det är i anslutning till dessa anläggningar som Brunnshög planeras.

Illustration: Henning Larsen Architects.

Visionsbild, Science VillageScience Village

På området mellan forskningsanläggningarna planeras Science Village. Området blir en mötesplats med ett besökscenter, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. En brygga mellan allmänhet och forskning, helt enkelt.

Illustration: FOJAB Arkitekter.

Illustration av Motel LMotel L

Det 14 våningar höga hotellet Motel L ska inneha – förutom 251 hotellrum – kafé och restaurang samt en för allmänheten öppen lobby i bottenplanet. Högst upp i huset, ungefär 127 meter över havet, kommer en skybar finnas, med milsvida utsikt över Lund och den skånska slätten.

Illustration: Panorama Arkitekter.

Faktaansvarig: Brunnshögsprojektet

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Brunnshögsprojektet

Projektchef
Eva Dalman

Telefonnummer
046-359 58 39