Vad byggs i Brunnshög?

Att skapa en attraktiv livsmiljö handlar om att balansera kontraster. I Brunnshög möter stad land, radhuskvarter möter studentlägenheter och permanent boende möter internationella gäster.

Flygfoto över Brunnshög i slutet av maj 2020.

Foto: Perry Nordeng