Kulturmiljö och arkeologi

 Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida avseende UV Syd, Daff 2009:2 (samtliga dokument som hör till DAFF 2009:2)

UVSyd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2. Arkeologisk undersökning 2007-2008. Brunnshög. Delområde 1, 3, 5 och 6: neolitikum och järnålder i nordöstra Lund.

 Länk till Riksantikvarieämbetets rapport 2013:44 (pdf)

Arkeologisk förundersökning 2012.Boplatser, gravar, hantverk och offer från sten-, brons- och järnålder, Skåne, Odarslöv socken, Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun