Brunnshögskontraktet

Brunnshög ska under de närmaste 40 åren utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla sina delar – arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.

Den nya stadsdelen skulle kunna fungera som test- och utvärderingsmiljö för nya lösningar, vid sidan om och i kombination med väl beprövade. Därmed kommer uppbyggnaden av den nya stadsdelen att ge rika möjligheter att driva på framväxten av innovationer som kan få stor betydelse för den regionala, nationella och europeiska konkurrenskraften och för en hållbar stadsutveckling, både i den nya stadsdelen och på andra platser.

Syftet med Brunnshögskontraktet 2013 är att skapa en första plattform för att detta ska kunna bli verklighet. Kontraktet undertecknas av Lunds kommun,Lunds Renhållningsverk, Kraftringen (tidigare Lunds Energi) och VA SYD.

Kontraktet undertecknades på rådhuset i Lundi samband med en presskonferens den 17 september 2013.