Labbet – en experimentzon

Brunnshög ska vara en pionjär och förebild när det kommer till hållbart stadsbyggande. För att uppfylla detta mål måste vi, tillsammans med andra människor och aktörer, utforska hur framtidens boende kan fungera och se ut. Därför har vi etablerat Labbet – en experimentzon vid Brunnshögs besöksbod med syfte att lyfta fram innovativa lösningar och projekt.

Marwas husMarwas hus

Marwas hus är forskaren Marwa Dabaiehs förslag till hur man kan lösa flyktingbostadsfrågan – med högsta möjliga hållbarhetsambition. Huset tog fyra personer elva arbetsdagar att bygga, och de enda verktyg som användes var skruvmejsel och en elektrisk såg. Byggnaden är självförsörjande på energi, och den dag det ska rivas lämnar huset inget koldioxidavtryck efter sig.

HampahusetHampahuset

Företaget Ekolution har tagit fram Hampahuset – ett koldioxidnegativt experimenthus som är byggt på hampapaneler. Materialet består av industrihampa utblandad med vatten och kalk. Hampan slås först till flis, sedan blandas den med kalk och vatten för att bli till en våt blandning som gjuts i regelstommar.

 

KarnevalskrotskulpturworkshopMöbler av skrot

Med utgångspunkt i rytmer och temperament fick 120 studenter från arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola i uppgift att gestalta begreppet ”sittande”. Till sin hjälp hade de generösa mängder rivningsmaterial från Lundakarnevalen. Resultatet blev ett tjugotal skulpturer med syfte att belysa materialets värde och visa på möjligheter till återbruk – hur rivningsmaterial genom kreativt arbete kan få nytt värde.

Foto: Kristina Strand Larsson.

Saknas ditt projekt på Labbet?

Kontakta info.brunnshog@lund.se. Brunnshögsprojektets ambition med Labbet är att lyfta fram stora och små hållbara, innovativa lösningar och projekt.