Södra Brunnshög

I södra Brunnshög, den första utbyggnadsetappen och entrén till hela stadsdelen, är flera hus redan befolkade. Byggaktiviteten är hög och här kommer ungefär 700 bostäder att byggas – en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och radhus.

Södra Brunnshög

 

Kvarter

  Byggaktör

  Upplåtelseform

  Inflyttning

1

  Tornet

  Hyresrättslägenheter

 

2

  Solbjer Bostads AB

  Radhus, plusenergihus

  Inflyttning klar

3

  Peab

  Bostadsrättslägenheter

 

4

  LKP AB

  Mobilitetshus

  Q3 2021

5

  Paulssons Fastigheter

  Radhus & lägenheter

 

6

  Byggemenskap Lund

  Bostadsrättslägenheter

 

7

 

  Slättö

  Bostadsrättslägenheter

 

  Q4 2020

8

  Peab

  Bostadsrättsstadsradhus i två plan

  Inflyttning klar

9

  LKF

  Hyresrättslägenheter, bilfritt boende

  Inflyttning klar

10

  Derome

  Radhus

  Inflyttning klar

11

  Ikano

  Bostadsrättslägenheter

  Q3/Q4 2021

12

  Bonava Sverige AB

  Hyresrättslägenheter

  Q3 2021

13

  Slättö

  Bostadsrättslägenheter

 

14

  Svenska Studenthus

  Studentlägenheter

  Inflyttning klar

15

  LKF

  Hyresrättslägenheter

  Inflyttning klar

16

  Resona

  Bostadsrättslägenheter

  Q2 2021

17

  Derome

  Radhus

  Inflyttning klar

18

  Resona

  Bostadsrättslägenheter

  Q4 2020

19

  Ej tilldelad

  Kontor

 

20

  Magnolia

  Hotell

  Q3 2020

21

  LKP AB

  Parkeringshus

  Q1 2022

22

  Ej tilldelad

  Kontor

 

23

  Ej tilldelad

  Kontor

 

24

  LKF

  Kontor & hyresrättslägenheter

  Q4 2021

 

Om södra Brunnshög

Områdets huvudgata, Brunnshögsgatan, blir en tydligt definierad stadsgata med fasader på ömse sidor, där hållplatserna blir lägen för verksamheter och service. Den täta strukturen skyddar mot vind och ger goda utsiktslägen. Tack vare att höjderna på områdets södra sida hålls nere blir södra Brunnshögs sydslänter solbelysta.

Stadsmiljön blir varierad och levande, präglad av hållbar arkitektur, enkla material och grönska. Arkitekturens blandade skala och uttryck underlättar orienteringen och bidrar till lusten att gå och cykla. Byggnadshöjderna varierar mellan två och sex våningar, medan hotellbyggnaden skjuter upp tydligt med sina 14 våningar. I området planeras för hyres-, bostads- och äganderätter, en ny förskola, kontor, butikslokaler och två parkeringshus. Gröna tak, solpaneler och synliga dagvattendrag vittnar om södra Brunnshögs hållbara profil.

Detaljplanen i korthet

Planförslaget innefattar:

 • Cirka 700 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och radhus.
 • Två nya förskolor på tre respektive fyra avdelningar föreslås placerade i bottenvåningen på flerbostadshus utmed spårvägen. De utformas flexibelt för att kunna byggas om till bostäder när behovet av förskola upphör.
 • Cirka 42 000 kvm kontor, varav delar kan utnyttjas för handel och parkering.
 • Möjlighet att anordna ett högre hus med hotell i ett kontorskvarter invid Sölvegatan.
 • Cirka 4 000 kvm lokaler i bottenplan för handel och service inklusive förskolor.
 • Två parkeringshus omfattande cirka 20 000 kvm.
 • En central närpark för lek och utevistelse.
 • En mindre park i sluttning med konstbyggnader för trappor och en dagvattendamm.
 • En nyanlagd parkmiljö som ansluter till norra delen av Bananparken.
 • Större ombyggnader av korsningarna Solbjersvägen–Brunnshögsgatan, Uardavägen–Sölvegatan samt Neversvägen med intilliggande parkmiljö.
 • Olika typer av lokalgator för fordonstrafik, cyklister och fotgängare
 • Nybyggnad av Brunnshögsgatan som en del av spårvägen Lund C–ESS.
 • Torg och spårvägshållplats.
 • Nätstationer såväl i byggnader som fristående.

Relaterad information