Etapper & tidsplan

Södra Brunnshög började anläggas 2015. Ingen kan sia om framtiden och veta exakt när den sista etappen står färdig. Men vad som är säkert är att stadsbyggnadsidealen kommer att förändras längs vägen. Brunnshögs flexibla arbetssätt tar höjd för detta.

Brunnshög delområden

Brunnshög är i dag uppdelat i olika delområden. Här kan du läsa mer om några av dessa:

Södra Brunnshög

Centrala Brunnshög

Science Village

MAX IV & ESS

Bygatorna

Brunnshög ska hela tiden ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och innovation. Detta kräver att stadsdelen ständigt utvecklas och förändras för att hålla sig ajour med tidens anda. Samtidigt kommer Brunnshög aldrig att bli färdigt – stadsdelen formas steg för steg och utvecklas även som färdigutbyggd. Därför är Brunnshögs väv av urbana och gröna stråk flexibel som klarar att anpassas till framtida behov.

Tidslinje för Brunnshög

Tidslinjen i bilden visar Brunnshögs utveckling från 1800-talets gård Brunnshög, via planeringsstarten 1990 och ramprogrammets framtagande 2006 till byggstarten för ESS 2014 och spårvägen som går i trafik 2020. Den streckade linjen visar tiden fram till 2030 när MAX IV-anläggningen utvidgas och centrala Brunnshög färdigställs.