Visionsbilder

Bilderna är fria att använda med angivande av ursprung.

.brunnshög spårvägen

Visionsbild Spårvägsgatan, södra Brunnshög. Illustration: Anna Klara Lundberg

brunnshög spårvägen

Visionsbild övre delen av torget och parken, södra Brunnshög. Illustration: Anna Klara Lundberg

Visionsbild Nya Esplanaden Kontoret

Visionsbild nya Esplanaden. Illustration: Kontoret

brunnshög spårvägen

Visionsbild nya torget. Illustration: Kontoret

Visionsbild Science village. Illustration: White


Visionsbild Brunnshög. Illustration: Benjamin Walfridzon Eriksson

Visionsbild Brunnshög. Illustration: Atkins

ESS, MAX IV och Science Village Scandinavia, en framtidsbild. Illustration: COBE Arkitekter

Visionsbild ESS. Illustration: Henning Larsen

Visionsbild Kunskapsparken, flygbild natt. Illustration: Mandaworks

Visionsbild Kunskapsparken, flygbild dag. Illustration: Mandaworks

Visionsbild Kunskapsparken. Illustration: Mandaworks

Visionsbild MAX IV. Illustration: Fojab Arkitekter

Visionsbild MAX IV. Illustration: Fojab Arkitekter