Hållbarhet och innovation

Brunnshög ska under de närmaste decennierna utvecklas till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling med alla dess delar: arkitektur, mötesplatser, serviceutbud, teknisk försörjning, tekniska lösningar med mera. För att kunna möta de utmaningar detta innebär krävs en tät samverkan mellan olika aktörer och kompetensområden.

Bild på omslaget till Brunnshögs hållbarhets-pm från 2018.

I skriften ”Hållbarhets-pm Brunnshög” finns en beskrivning av Brunnshögs hållbarhetsmål och vad Lunds kommun med samarbetspartner gör för att förverkliga dessa. Brunnshögs hållbarhets-pm är ett verktyg för att nå målen.

Hållbarhets-pm Brunnshög med åtgärdsprogram (pdf för utskrift)

Hållbarhets-pm Brunnshög med åtgärdsprogram (ifyllningsbar pdf)

Broschyr: Hållbara Brunnshög – en sammanfattning av initiativ och projekt

Brunnshögskontraktet

Den nya stadsdelen skulle kunna fungera som test- och utvärderingsmiljö för nya lösningar, vid sidan om och i kombination med väl beprövade. Därmed kommer uppbyggnaden av stadsdelen att ge rika möjligheter att driva på framväxten av innovationer som kan få stor betydelse för den regionala, nationella och europeiska konkurrenskraften och för en hållbar stadsutveckling, både i den nya stadsdelen och på andra platser.

Syftet med Brunnshögskontraktet är att skapa en första plattform för att detta ska kunna bli verklighet. Kontraktet har undertecknats av Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Kraftringen (tidigare Lunds Energi) och VA SYD.

Kontraktet undertecknades på rådhuset i Lund i samband med en presskonferens den 17 september 2013.

Brunnshögskontraktet kortversion

Brunnshögskontraktet originalversion

Minimera/balansera/maximera – synergibild