Hämta dokument

I menyn till vänster hittar du blandat material som tagits fram om Brunnshögsprojektet.

LAB I vissa fall är materialet framtaget av Lunds kommun, och i andra fall är det material som externa aktörer tagit fram. Här hittar du rapporter, broschyrer, faktablad och andra dokument som har med framväxandet av det nya Brunnshög att göra.