Nyheter

Februari

2020-02-14

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram. Under gårdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget till detaljplan för området på samråd.

2020-02-10

Spårvagnarna börjar rulla lagom till lucia

Från och med den 13 december kan man börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart efter det senaste sammanträdet i den politiska styrgruppen för Spårväg Lund C–ESS.

Januari

2020-01-27

Informationsmöte för boende i Brunnshög

Lunds kommun är på plats i Brunnshög torsdagen den 30 januari för att träffa boende, berätta mer om stadsdelen och svara på frågor om Brunnshögs utveckling.

2020-01-23

Hage – en urban trädgård i Brunnshög

Grundfundamentet för Råängens projekt Hage anläggs just nu på Lunds domkyrkas mark i Brunnshög.

2020-01-10

Markanvisning till Serneke godkänd av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna ett markanvisningsavtal till företaget Serneke gällande del av fastigheten Östra Torn 27:2. Den ligger i det område där Brunnshögstorget kommer att byggas.

2020-01-09

Resona bygger fler bostadsrätter

Innan 2019 var till ända hann Resona starta ännu ett projekt i södra Brunnshög. På fastigheten Hängmattan 3 byggs nu 27 lägenheter i det som ska bli Brf Amarillo.