Markanvisning till Serneke godkänd av kommunstyrelsen

10 januari, 2020

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna ett markanvisningsavtal till företaget Serneke gällande del av fastigheten Östra Torn 27:2. Den ligger i det område där Brunnshögstorget kommer att byggas.

Serneke har under en längre tid utvecklat ett nytänkande projekt för bostäder, verksamheter och service vid Brunnshögstorget. Det handlar om cirka 50 000 kvadratmeter bostadshus i tre högre hus, varav ett planeras bli 35 våningar högt. Förslaget som Serneke tagit fram stämmer väl överens med såväl kommunens markpolicy som kommunens utbyggnads- och boendestrategi.

Markanvisningsavtalet innebär att marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader för att möjliggöra en fortsatt utveckling av förslaget.