Klartecken i kommunstyrelsen i dag för byggemenskap och äldreboende

6 maj, 2020

Kommunstyrelsen fattade i dag beslut om markanvisning för byggemenskap i södra Brunnshög och markreservation till LKF för äldreboende i centrala Brunnshög.

Markanvisning för byggemenskap i södra Brunnshög

En byggemenskap gör det möjligt för privatpersoner att gå samman och själva utveckla sina bostäder, från första skiss till inflyttning. En byggemenskap ökar valfriheten, men kan också leda till bättre social sammanhållning. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna och underteckna det markanvisningsavtal som tagits fram mellan Lunds kommun och den ekonomiska föreningen Byggemenskap Lund på fastigheten Skymningen 6. Föreningen kan nu arbeta vidare med sitt projekt att bygga cirka 20 bostadsrättslägenheter. Projektet i Brunnshög drivs som ett pilotprojekt. Efter sex månader, eller tidigare om det anses lämpligt, görs en bedömning om projektet fortfarande har goda förutsättningar att genomföras. Markanvisningen gäller i två år och betyder att marken kan säljas till föreningen i ett senare skede.

Markreservation till LKF för äldreboende i Portkvarteren

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en markreservation i Brunnshög så att LKF kan bygga ett särskilt boende för äldre i Portkvarteren i centrala Brunnshög. I anslutning till det särskilda boendet ska det också byggas en träffpunkt för äldre. Gårdarna i Brunnshög är ytsnåla, men planen är att gårdsmiljön och övriga funktioner ska samuttnyttjas med LKF:s övriga hyresgäster i kvarteret.

LKF:s hyresrättshus, tillsammans med det särskilda boendet och träffpunkten för äldre, skapar en välbalanserad sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och verksamheter med närliggande äganderadhus och bostadsrättshus samt kontor i Portkvarteren.