Hage – en urban trädgård i Brunnshög

23 januari, 2020

Grundfundamentet för Råängens projekt Hage anläggs just nu på Lunds domkyrkas mark i Brunnshög.

Akvarell som visar trädgården Hage. Illustration: Brendeland & Kristoffersen.

Råängen har startats på initiativ av Domkyrkorådet. Detta är första steget i ett långsiktigt byggprojekt i Brunnshög, som ska fungera som en plattform för samtal om vad som sker på Lunds domkyrkas mark här. Det nyskapande och ambitiösa projektet kommer under cirka trettio år framåt att bidra med betydande förändringar för hela området.

Hage, en urban trädgård för andlighet, är ritad av norska arkitekterna Brendeland & Kristoffersen och är deras permanenta bidrag till Brunnshög. De har designat en inhägnad trädgård, där människor kan samlas, umgås, prata och utbyta tankar och idéer. På tre av trädgårdens sidor kommer det att byggas upp två meter höga väggar, bestående av 25 000 återanvända röda och gula tegelstenar. Väggarna kommer att muras upp för att efterlikna de gamla tegelväggar som finns inne i stadskärnan. Inhägnadens fjärde sida kommer att vara öppen och riktad mot det sydostliga landskapet. På detta sätt ramas utsikten över horisonten med dess åkermark och träd in.

Strukturplan över Brunnshög med Råängen till höger om MAX IV och ovanför Kunskapsparken.

Trädgården kommer att färdigställas under sensommaren 2020. Den finns därmed på plats innan husen är färdigbyggda.

Här kan du läsa mer om Råängens projekt Hage i Brunnshög