MAX IV och ESS – så funkar de

23 oktober, 2019

Vad gör man på forskningsanläggningarna MAX IV och ESS? Emil Rofors, kärnfysiker och doktorand vid Lunds universitet, förklarar i en kort film på ett pedagogiskt och inspirerande sätt vad man gör på MAX IV och vad man kommer att göra på ESS.

MAX IV och European Spallation Source (ESS) är två av de mest högteknologiska forskningsanläggningarna i världen. Europas nya centrum för multidisciplinär materialforskning ligger alltså i Brunnshög.

MAX IV, som invigdes i juni 2016, är världens mest ljusstarka synkrotronljusanläggning. Här producerar acceleratorer så intensiva och kvalitativa röntgenstrålar att forskarna kan se det som tidigare varit osynligt. Fullt utbyggt kommer laboratoriet årligen att kunna ta emot mer än 2 000 forskare inom materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

ESS är en forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sedan 2014 byggs den med hjälp av forskare och ingenjörer från hela världen, och ska bli ett centrum för studier av materiens allra innersta uppbyggnad och funktion. Anläggningen, som kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, finansieras av 15 länder och beräknas ta emot 2 000–3 000 forskare om året.

Nyfiken på vad som händer innanför väggarna på dessa forskningsanläggningar? På Stora Tillväxtdagen 2018 i Malmö berättade kärnfysiker Emil Rofors på ett enkelt och inspirerande sätt hur ESS och MAX IV fungerar.

Se den inspelade presentationen på Tillväxtverkets YouTube-kanal