Lund kan få nytt höghus

19 november, 2019

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november gav politikerna grönt ljus för att gå vidare med planerna för ett projekt som Serneke står för. Om tekniska nämnden ger klartecken för markanvisning till företaget kommer en detaljplan för området att tas fram.

Visionsbild som visar Sernekes planerade byggnationer vid torget i Brunnshög.

Tillsammans med arkitektkontoret Semrén & Månsson utvecklar Serneke ett nytänkande förslag till bostäder och service kring Brunnshögstorget. För att skapa underlag för verksamheter och ett levande torg kommer cirka 50 000 kvadratmeter bostäder att skapas i tre högre hus, varav det högsta når 35 våningar och blir drygt 100 meter högt. Om planerna förverkligas kommer detta att bli Lunds högsta hus. Här planeras även för en takterrass som ska vara tillgänglig för allmänheten.

Läs mer om projektet på Sernekes webbplats