Länk till startsidan

Backaskolan

Backaskolan är en skola som präglas av öppenhet, engagemang, glädje och nyfikenhet. Vår skola är en trygg mötesplats för ett kreativt lärande som skapar omvärlden.

Backaskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 360

Backaskolan är en fyrparallellig F-3 skola med ca 360 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Utemiljön är en självklar del av vår verksamhet och Backaskolan har ett fantastiskt läge vid foten av St Hans backar med tillhörande ekobaser.

Grön Flagg och skolbibliotek i världsklass

Vi är en certifierad Grön Flagg-skola och arbetar aktivt med grönflagg-arbetet varje vecka. Backaskolan kan även komma att bli nominerade till Årets Hållbara Skola 2021.

Alla klasser har schemalagd bibliotekstid varannan vecka, som vi fyller med bokprat, högläsning, övningar i källkritik och informationssökning enligt en handlingsplan som är gemensam för samtliga skolbibliotek på Norra Fäladens skolor. Backaskolan har ända sedan utmärkelsen inrättades 2013 återkommande utsetts till 'Skolbibliotek i världsklass'.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Backaskolan

Adress: Kulgränden 23, 226 49 Lund

Hitta hit via karta

Telefon: 046-359 74 46

Skolledning

Rektor Linda Johansson
Telefon: 046-359 42 55
E-post: linda.johansson4@lund.se

Biträdande rektor Malin Nordborg
Telefon: 046-359 49 04
E-post: malin.nordborg@lund.se

Elevhälsa

Kurator Taschkin Arslan
Telefon: 046-359 66 26

E-post: taschkin.arslan@lund.se

Skolsköterska Anette Virdebo
Telefon: 046-359 74 30

E-post: anette.virdebo@lund.se

Psykolog Anna Ajusné Matyás
E-post: anna.ajusne@lund.se

Specialpedagog Christel Ekelöw Hällebrand
E-post: christel.ekelowhallebrand@lund.se

Specialpedagog Åsa Ingren
E-post: asa.ingren@lund.se

Specialpedagog Anneli Jönsson
E-post: anneli.jonsson@lund.se


Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Fritids öppnar klockan 06.30 och stänger klockan 17.30. På varje avdelning arbetar tre fritidspedagoger och varje vecka har varje avdelning utedagar då vi utforskar närmiljön. Eleverna erbjuds många olika aktiviteter för en utvecklande och meningsfull fritid.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Röda övre 15AB

046-359 74 17 0734-15 09 45

Röda nedre 15CD

046-359 91 22 0729-91 52 79

Blå 14CD

046-359 39 22 0765-45 11 15

Orange 14AB

046-359 74 41 0709-43 29 04

Vit/gröna 13AB

046-359 74 45 0734-48 55 26

Gul/silver 13CD

046-359 74 32 0734 -15 07 85

Brons 12ABCD

046-359 91 00 0729-91 52 77

046-359 51 44 0723-91 57 76

Utvecklingsdagar Backaskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

10 januari 2022* - fritids stängt

7 mars 2022* - fritids stängt

25 maj 2022

13 juni 2022 - fritids stängt

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Är du i behov av omsorg dessa dagar? Meddela biträdande rektor Malin Nordborg.
E-post malin.nordborg@lund.se
Du behöver meddala ca en månad i förväg. Ange då barnets namn, klass, vistelsetid och eventuellt specialkost. Vid några stängningsdagar är verksamheten på Delfinskolan. Detta meddelas i god tid via Unikum.

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?