Länk till startsidan

Socionom hos Unga Vuxna

Signe Grumer är socionom och arbetar på Unga vuxna, Lunds kommuns verksamhet för unga i åldrarna 16-29 år som av olika anledningar inte mår bra. Främst gäller det psykisk ohälsa.

Tanken med Unga vuxna är att vara förebyggande och kartläggande, och även att fånga upp de som inte vet var de ska söka stöd. Den unga kan söka till Unga vuxna på egen hand – det behövs ingen remiss. Normalt sett träffar Signe Grumer och hennes kollegor varje person tre–fem gånger och kontakten på unga vuxna ska vara kort, de har inga längre eller behandlande kontakter. Socionomer och sjuksköterskor gör den grundläggande kartläggningen, men det finns psykiater och allmänläkare på plats en gång i veckan också.

Ung kvinna med mörkt, långt hår som ler mot kameran.
Signe Grumer

– En vanlig arbetsdag träffar jag ungefär fem eller sex unga, säger Signe. Mitt jobb handlar om att lyssna och om att ställa många frågor, om vad som funkar och vad som inte funkar i livet. Det kan vara en så öppen fråga som: Hur mår du? Men det är också frågor om boendesituation, sysselsättning, familj, alkohol och droger, andra nära relationer, kärleksrelationer, hur ens fritid är.

Vi pratar om nedstämdhet om det är det man söker för; men det kan också handla om ångest, stress, sexualitet. Allt möjligt.

Det är inte heller ovanligt att man söker för något och så handlar det om något helt annat, till exempel en ätstörning.

Populär verksamhet

Till verksamheten kommer alla typer av unga vuxna, inte minst studenter. Unga vuxna är populärt, och vanligtvis är det en eller två månaders kö.
– Det är väldigt brett och när jag träffar den unga vet jag inget utom förnamnet. Jag för ingen journal, men mina kollegor från sjukvården gör det.

Det var intresset för människor som lockade Signe till att bli socionom.
– Jag hade läst filosofi och etik innan jag började läsa till socionom. Men på filosofen saknade jag det människonära. Jag kände ganska snabbt att socionom passade mig. Yrket passar mig för att det är komplext, föränderligt.
Att ta del av människoöden är en spännande sida av jobbet.
– Här är det ett sådant privilegium att vara där, att få vara den som lyssnar och kanske hjälper till att stötta eller problemlösa. Ofta är det sådant som saknas: att någon lyssnar. Många jag träffar har aldrig pratat med någon om sina problem tidigare.

Känslorna blir redskap

Och sedan en annan sida: Signe brinner för människors rättigheter.
– Orättvisor stör mig.

Men kan det inte kännas tufft och svårt att lyssna på de ungas berättelser?
– De gånger det känns tufft är det mer yttre omständigheter, som att det är stressigt och mycket att göra. Självklart blir man gripen, det tror jag är en av nycklarna. Jag använder mina känslor som ett redskap. Reagerar jag med mina känslor ser jag det som ett tecken.

De olika yrkesrollerna som finns representerade på Unga vuxna är också något som är bra. Det ger fler perspektiv.
– Jag har fantastiska kollegor, och vi hjälps alltid åt. Vi lyssnar på varandra. Jag upplever att vi är en grupp som är intresserad av forskning och utveckling. Det står aldrig still, vi diskuterar hela tiden! Det hjälper en i att hantera det som blir svårt, för man kan begripliggöra det som blir svårt.

Forskning och utveckling

Framtiden, då?
– Jag har en dröm om att jobba med forskning och utveckling parallellt. Jag vill inte vara en doktorand som sitter på min kammare, utan jag vill forska brukarnära.

Signe har läst en master och gjorde då djupintervjuer med familjer som varit föremål för barnavårdsutredningar. Projektet handlade om utredningsprocesser. Att ha en fot i akademin och en i den praktiska verkligheten, som hon hade då, är värt att sträva efter.

– Det finns alldeles för lite av det i det sociala arbetet. Det är vanligare att man som till exempel psykolog jobbar som forskare och kliniker samtidigt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?