Länk till startsidan

Arbete på familjerådgivningen

Erik Nyman arbetar sedan drygt två år på Lunds kommuns familjerådgivning. Hans klienter är främst par, men det kan också vara hela familjer eller enskilda individer.

På Familjerådgivningen är de flesta socionomer, och alla har grundläggande psykoterapiutbildning med olika inriktning (familjeterapeutisk, psykodynamisk och KBT). De allra flesta har lång erfarenhet av socialt arbete; ingen har mindre än tio års erfarenhet av yrket.

Erik berättar att vägen in i yrket för honom bestått av många små beslut. Han började med att läsa på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Efter att ha praktiserat inom missbruksvården i Malmö, fortsatte han som anställd i Malmö stad. Samtidigt läste han in en grundläggande psykoterapiutbildning. Därefter fick han arbete som kurator på ungdomsmottagningen i Lund.

Kombinerar jobb med utbildning

– Under tiden på ungdomsmottagningen läste jag psykoterapeutprogrammet och sökte därefter en ny utmaning och ville bredda min kompetens. Sedan blev jag tipsad om en tjänst på familjerådgivningen och sökte mig hit.

Erik fortsätter att kombinera yrkesutövning med utbildning. Nu läser han in en master i sexologi vid Malmö universitet.

– Det är ett viktigt område. Även om man själv har lätt att prata om sex, kan det vara många som har svårt för det, och då kan det vara bra med olika ingångar till ämnet.

Kommunikation vanligt problem

Till Familjerådgivningen söker personer från nio skånska kommuner, Lund inräknat: ett upptagningsområde om cirka trehundratusen personer. En del kommer för ett enstaka samtal; med andra har Erik och de andra medarbetarna längre kontakt.

– Den vanligaste orsaken att söka hjälp på familjerådgivningen är kommunikationsproblem, säger Erik. Vad detta innebär varierar mycket, både avseende innehåll och allvarlighetsgrad. Ofta behöver man belysa och förstå grundläggande relationsfrågor, såsom brist på förtroende för varandra och frågor kopplade till beroende och oberoende. Det kan vara konfliktfyllt och arbetet handlar då om att förstå de underliggande känslorna, att de inte bara är arga och frustrerade utan även ledsna och sårade. Inte sällan rör konflikterna konkreta frågor som båda försöker rationalisera utan att de underliggande känslorna blir förstådda och mötta. Man vill bli känslomässigt förstådd – det är en djupt mänsklig egenskap.

Normen om livslång tvåsamhet

De flesta söker för att försöka reparera relationen, men en minoritet kommer även hit för att separera på ett bra sätt. Många har motstridiga känslor, och exempelvis kan det som först attraherade en vara det som senare irriterar.

– Det finns en ökad individualisering i samhället, och en förväntan på lycka och självförverkligande. Normen om livslång tvåsamhet är inte längre given.

Otrohet är en annan anledning till att ett par söker hjälp. Det behöver inte handla om sex, utan många upplever känslomässigt otrohet som ett lika stort svek.

Ett gott föräldraskap, vad är det?

Föräldraskap är ytterligare ett viktigt område. Även om paret är överens om det mesta kan man ha helt olika åsikter om vad ett gott föräldraskap är.

– Det är vanligt att man i föräldraskapet blir påmind om sin egen uppväxt vilket påverkar hur man ser på sitt eget föräldraskap. Samtalen här kan tydliggöra detta och hjälpa båda parter att bli klarare över hur de vill vara som föräldrar.

Har paret barn från tidigare förhållanden kan man fastna i tanken om ”mina, dina, våra barn” – hur skapar man ett nytt ”vi”, tillsammans?

– Vi på Familjerådgivningen har ett barnperspektiv, även om barnet inte är i rummet. I det relationella arbetet är det bra om paret kan komma utan barnen.

En kraft i motivationen

De flesta som söker sig till Familjerådgivningen är mycket motiverade.

– Många par drar sig för att söka hjälp, men när de väl kommer är de angelägna. Kan man ta vara på det finns det en kraft i det. Våra nära relationer är avgörande för hur vi mår, och om det skaver påverkar det våra liv på avgörande sätt. Det är tillfredsställande när man kan komma till rätta med problem, och jag är tacksam över att få vara med.

Erik är inte alltid med om att se det slutliga resultatet av sitt arbete, men han kan vara där och lossa på knuten som gör att relationsnystanet kan lösas upp och bli till något konstruktivt.

– Det kan få en väldigt positiv effekt, när paret slutar den destruktiva kampen. Om man blir varandras motståndare, finns det bara förlorare. Om du besegrar den andre, är du själv förlorare. Den slitning det skapar drabbar alltid barnen – och i förlängningen dig själv.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?