Länk till startsidan

Familjehemssekreterare

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.

Om oss

Från och med den 1 juni 2022 är enheten barn och unga uppdelade i två enheter. En större utredningsenhet barn och unga och en familjehemsenhet. Vi är många kollegor med bred erfarenhet och många år i yrket, så här finns gedigen kunskap att ta del av. Familjehemsenheten kommer att tillsätta en ordinarie vakans och utökas med ytterligare en kollega, och du blir en av tio familjehemssekreterare på enheten.

Vi tillämpar flextid och arbetsplatsen finns i kommunhuset Kristallen, i nära anslutning till Lunds centralstation.

Arbetsuppgifter

Att arbeta med familjehemsvård i Lund innebär att jobba med helheten runt det placerade barnet. Du är i vissa ärenden särskilt utsedd socialsekreterare för barnet och i vissa ärenden familjehemmets socialsekreterare. De två som jobbar i ärendet, arbetar tillsammans med hela nätverket runt barnet utifrån ett systemiskt synsätt.

Inom enheten ansvarar du för att rekrytera, utreda, utbilda och handleda både nya och gamla familjehem. I den ena tjänsten kommer mer fokus ligga på rekrytering. Familjehemsenheten arbetar också med jourhemsplaceringar. Vi har Marte meo-kompetens i gruppen och vi har vid behov barngrupp för familjehemsplacerade barn.

De som arbetar i familjehemsenheten har lång erfarenhet och stor kompetens. Engagemanget kring de placerade barnen är högt. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, kontinuitet och rättssäkerhet och vi jobbar ständigt på att hitta en balans i goda arbetsvillkor.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har socionomexamen och gärna erfarenhet av familjehemsvård. Annan myndighetsövning eller roll inom socialtjänsten som bidragit till din insikt och kunskap om utredning av barn och unga är också meriterande. 

 

Myndighetsutövning ska gå hand i hand med empati och konstruktivt samarbete, men också med tydlighet och metodik som socialsekreterare förväntas stå för. Vi lägger därför vikt vid att du är en person som kombinerar ditt engagemang med en lugn framtoning och förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Samtidigt har du en beredskap att vara flexibel när behoven i verksamheten påverkar din planering.

Du möter människor med respekt och hanterar din myndighetsroll på ett ansvarsfullt sätt genom att ta fasta på och analysera den information och kunskap som är mest väsentlig för att hantera dina ärenden i varierande situationer.

Körkort krävs för tjänsten.

Vi erbjuder dig

För att du ska trivas, utvecklas och samtidigt göra ett bra arbete är vi noga med att erbjuda ett tillgängligt och kompetent chefsstöd samt mentor vid nyanställning. Vi har ett introduktionsprogram anpassat utifrån erfarenhet och vi tillgodoser behovet av löpande kompetensutveckling och extern handledning. Vi arbetar aktivt med olika åtgärder för en rimlig arbetsbelastning och är måna om att enheten gemensamt har ett uppdrag att lösa. Vi stöttar varandra som kollegor och ser till att hoppa in där det behövs. För att ytterligare förstärka detta jobbar vi till största delen två och två i ärenden, vilket ger förutsättningar att kunna reflektera tillsammans och att gemensamt ta ansvar.

Känner du igen dig i vår beskrivning? Vill du bli en del av vår kompetenta arbetsgrupp?  Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande. 

Övrigt

För anställning avseende barn och unga krävs uppvisande av utdrag från polisens belastningsregister. Du kan med fördel beställa det redan nu via polisens hemsida.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Lunds kommun erbjuder friskvårdsbidrag till alla medarbetare oavsett anställningsform. 

 Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2023-09-26

Referensnummer

2023/1057

Kontaktperson(er)

  • Beatris Hogea, 046-3597462

Facklig(a) företrädare

  • Gregorio Macario, SSR, 046-3598249
  • Anders Söderberg, Vision, 046-3595551

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?