Länk till startsidan

Vi söker dig som vill jobba strategiskt med masshantering

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Lund växer och utvecklas - nu söker vi dig som vill vara med och driva den utvecklingen!

Lund är en regional motor med internationell profil och stark utvecklingskraft. Staden ska växa hållbart och flera större stadsbyggnadsprojekt pågår. Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 127 000.

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby och Stångby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Kring Lund C pågår också planering för att utveckla stationsområdet. Viktiga utgångspunkter i kommunens planering är att i första hand växa inifrån och ut genom att bygga tätare och att växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och på så sätt växa hållbart.

För att genomföra denna utvecklingsresa behöver vi förstärka vår organisation på tekniska förvaltningen inom masshantering och projektledning.

Om oss

Tjänsten är placerad på projektavdelningen på Tekniska förvaltningen. Vi arbetar nära tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Kommunkontoret från ax till limpa i våra stadsutvecklingsprojekt.

Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av de stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som ligger inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram till att färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Avdelningen är också delaktig i projekts tidiga skeden, exempelvis i detaljplaner. På avdelningen arbetar idag åtta medarbetare samt en avdelningschef.

Masshantering är en stor fråga i kommunens projekt. Transport och deponi av massor ger en stor klimatpåverkan och kommunen vill minimera denna påverkan genom att effektivisera masshanteringen. Att vi jobbar mer med förtätning leder även till utökad hantering av förorenade massor.

Lunds kommun vill därför utveckla sitt arbete kring hållbar masshantering. Detta genom att ta fram strategier, rutiner och riktlinjer för hur arbetet med masshantering skall bedrivas och implementera dessa i verksamheten.

Arbetsuppgifter

Vi söker en medarbetare som delar sin tid mellan att strategiskt arbeta med masshantering och arbeta som projektledare för genomförande.

Som strateg inom masshantering kommer du att vara ansvarig för och självständigt driva arbetet med att ta fram och därefter implementera strategi, affärsmodell och arbetssätt för hantering av massor i samverkan med alla byggande förvaltningar och andra aktörer. Målsättningen är att uppnå en hållbar masshantering både miljömässigt och ekonomiskt.

I arbetet ingår bland annat:

 • att identifiera möjliga platser för avsättning av massor både permanent och för mellanlager
 • identifiera och hantera tillstånd för dessa i dialog med miljöförvaltningen
 • att analysera konsekvenser, ta fram ekonomiska kalkyler, klimatkalkyler etc.
 • att utreda möjlighet/lämplighet att terrassera tomtmark som kommunen ska sälja

Du kommer att jobba med exploateringsprojekt och investeringsprojekt i kommunen från planering till genomförande. Du ansvarar för att i alla skeden – från ax till limpa – sammanställa mängden massor och dess kvalitet och föroreningsgrad för pågående planer och projekt och verka för att massbalans uppnås totalt sett.

Du kommer att vara en aktiv beställare av geotekniska och miljötekniska undersökningar när du bevakar och utreder frågor kring masshantering för att hitta den bästa lösningen för kommunen. I tidiga skeden tar du fram masshanteringsplaner och har kontroll på höjdsättning, massors kvalité och innehåll samt användningsområde. Du kommer att vara projektstöd till projektledare i olika skeden och vara en länk mellan olika projekt. Du kommer att driva pilotprojekt i syfte att minimera överskottsmassor.

I rollen som projektledare för genomförande ansvarar du för genomförande av de stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som ligger inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram till att färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Du kommer att leda utredningar, projektering och entreprenader och även handla upp konsulter och entreprenörer. Projektledarens övergripande ansvar är att se till att projektmålen avseende tid, kvalitet och ekonomi uppnås. Arbetet inkluderar så väl att planera och strukturera ditt eget och andras arbete som riskhantering och ekonomistyrning i projekten. Arbetet innebär mycket samverkan med kollegor på kommunen och även med externa aktörer.

Om dig

Vi söker i första hand dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning mot infrastruktur, bygg och anläggning eller samhällsbyggnad. Du skall ha en vana av att självständigt utveckla och driva projekt inom samhällsbyggnad. Vi ser gärna att du har erfarenheter från masshantering eller liknande.

Meriterande är även god vana av samverkan med myndigheter, hantering av miljötillstånd samt kompetens inom geoteknik och markmiljö.

Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper, de präglas av;

 • Du tar egna initiativ, är självständig, handlingskraftig och har hög integritet
 • Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Du är strukturerad i ditt arbete och skapar tydlighet i projekten
 • Du är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten
 • Du har lätt att bygga goda relationer på alla nivåer såväl internt som externt
 • Du är en lagspelare för att nå fram till lösningar
 • Du ser affärsmässighet som en naturlig del av ditt uppdrag
 • Du levererar utifrån uppsatta mål och tider
 • Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Ta chansen att utveckla Lunds kommun och göra en positiv skillnad tillsammans med oss! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Referensnummer

2023/30

Kontaktperson(er)

 • Pernilla von Strokirch, projektchef, 046-3592487

Facklig(a) företrädare

 • Anita Olsson, Vision, 046-3595721
 • Julia Bengtsson, Sveriges ingenjörer, 046-3593353
 • Malena Kjellstrand, Sveriges Arkitekter, 046-3596141

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?