Länk till startsidan

Projektledare, Projektavdelningen, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Lund är en regional motor med internationell profil och stark utvecklingskraft. Staden ska växa hållbart och flera större stadsbyggnadsprojekt pågår. Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 127 000. 

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby och Stångby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Kring Lund C, som redan idag har fjärde flest resenärer i landet och en stark resandeökning, pågår också planering för att utveckla stationsområdet. Viktiga utgångspunkter i kommunens planering är att i första hand växa inifrån och ut genom att bygga tätare och att växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och på så sätt växa hållbart. 

Vi söker 2 projektledare för genomförande av stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt, från projektering fram till överlämning till driftorganisationen.

Vill du vara med och driva Lunds expansiva utveckling?

På Tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

För att genomföra denna utvecklingsresa behöver vi förstärka vår organisation på tekniska förvaltningen inom projektledning, exploatering, planering i tidiga skeden, masshantering mm. 

Om oss
Projektavdelningen ansvarar för genomförande av de stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som ligger inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram till att färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Avdelningen är också delaktig i projektens tidiga skeden, exempelvis i detaljplaner. Projekten varierar i omfattning och komplexitet och sträcker sig från mindre ny- och ombyggnader till stora komplexa stadsutvecklingsprojekt. Vi är en beställarorganisation som i huvudsak arbetar genom externa konsulter och entreprenörer. 

På projektavdelningen arbetar idag nio medarbetare samt en avdelningschef varav två arbetar delar av sin tid med tidiga skeden. Gruppen har stor erfarenhet av att driva projekt och vi jobbar aktivt med att dela erfarenheter med varandra och därigenom hela tiden lära nytt och förbättra oss. Vi har många projekt på gång och söker nu ytterligare erfarna projektledare till våra projekt. Inom tidiga skeden finns ett avdelningsövergripande samarbete då det finns personal inom tidiga skeden inom flera avdelningar. 

Om rollen
Vi söker två personer. En som har en heltidstjänst som projektledare och en som delar sin tid mellan projektledning och tidiga skeden. 

Som projektledare kommer du att leda utredningar, projektering och entreprenader och även handla upp konsulter och entreprenörer. Projektledarens övergripande ansvar är att se till att projektmålen avseende tid, kvalitet och ekonomi uppnås. Projektledaren skall också ha teknisk kompetens inom markbyggnation. Arbetet inkluderar så väl att planera och strukturera ditt eget och andras arbete som riskhantering, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning i projekten. 

Inom ditt ansvarsområde ingår det att hålla samman och driva projekten framåt tillsammans med kollegor på kommunen och även med externa aktörer såsom t.ex. VA-syd och Kraftringen. En god samarbetsförmåga och förmåga att planera och kommunicera är därför av stor vikt, men också att du är självgående och van vid att ta helhetsansvar.

Rollen som ingenjör i tidiga skeden innefattar att arbeta i stadutvecklingsprojekt och detaljplaneprocesser och i dessa skeden vara tekniskt kunnig i frågor som gatubyggnad, dagvatten, skyfall, massbalansering, höjdsättning, ledningssamordning, trafikutformning med mera. Det är både en rådgivande roll i nära samarbete med exploateringsledare, stadsplanerare, ledningsägare och andra aktörer men omfattar även ansvar för att beställa och driva de tekniska utredningar som behövs för att driva processerna framåt. 

Om dig
Vi söker dig som i beställarrollen självständigt kan driva större entreprenader inom infrastruktur. Du skall vilja dela med dig av din erfarenhet till andra och ta del av andras erfarenheter och ha ett intresse av att utveckla verksamheten. Du skall ha god kunskap och kompetens inom markbyggnation samt i de regelverk som ligger till grund för projektgenomförandet – AMA, AB04 etc. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta på entreprenadsidan. 

Det är en fördel om du även har goda kunskaper inom offentlig upphandling samt goda kunskaper i entreprenadjuridik. 

Är du intresserad av rollen med halvtid i tidiga skeden så är det meriterande att ha god kännedom och erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen samt erfarenhet från utredningsarbete inom markbyggnad såsom gatubyggnad, dagvatten, skyfall, massbalansering, höjdsättning, ledningssamordning, trafikutformning med mera.

Du har sannolikt en akademisk utbildning exempelvis civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning mot infrastruktur, bygg och anläggning eller samhällsbyggnad och har lång erfarenhet av att leda och driva projekt inom dessa områden.

B-körkort är ett krav.

Placering
Kristallen. Du sitter i kontorslandskap i moderna lokaler hos tekniska förvaltningen, Lunds kommun. Möjlighet till distansarbete finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.maquire.se senast 24 augusti, ansöker gör du via länken, https://maquire.se/lediga-jobb/209984 .

Vänta inte med att höra av dig om du är intresserad, vi följer upp efter hand. Om du har frågor, kontakta Gunilla Thulin 0735-499900 (gunilla.thulin@maquire.se) eller Catharina Sjögren 0706-034231 (catharina.sjogren@maquire.se). Det går bra att kontakta oss utanför ordinarie kontorstid samt under semestertid.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-08-24

Referensnummer

2022/1009

Kontaktperson(er)

  • Gunilla Thulin, Maquire, 0735-499900(gunilla.thulin@maguire.se)
  • Catharina Sjögren, Maquire, 0706-034231(catharina.sjogren@maquire.se)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?